Мени

Рехабилитација на Р1312 делница Прилеп - Прилепско езеро со должина од 4,2км и вкупна вредност од 26,90 милиони денари печати

Скопје, 05.06.2019

Рехабилитација на Р1312 делница Прилеп - Прилепско езеро
Должина: од 4,2 км.
Вредност: 26,90 милиони денари
Финасиран: со средства од ЈПДП
Статус: Градежните работи се во тек, реализација 70%
Рок: Предвидениот рок на завршување на оваа делница е август 2019 година, но поради интензивни градежни активности, се очекува да биде завршен пред истекување на предвидениот рок.

Сподели: